Miljøhack 2018

Klikk her for påmelding

Smartbyen Stavanger, Sandnes kommune, Sola kommune, Gjesdal kommune, Lyse og Creator Makerspace inviterer til Hackathon på Sandnes Bibliotek.

Har dere en idé som kan gjøre vår region til et bedre sted å bo i med hjelp av teknologi? Interessert i sensorer og åpne data? Da bør dere holde av tirsdag 11. til fredag 14. desember.

Miljøhacken vil være en del av den nye satsing på LoRaWAN-sensornettverk som allerede er etablert i Stavanger sentrum, og som nå blir utvidet til å gjelde flere områder i regionen. Dette åpner opp for nye og nyttige tjenester som vil komme innbyggerne og bedriftene i regionen til gode. Kanskje det er nettopp din idé som skal bli testet i regionens etablerte LoRAWAN Living Lab?

Hvem passer dette for?

 • Bedrifter som har fokus på utvikling og teknologi
 • Bedrifter som satser på sensorteknologi og åpne data
 • Tjenestedesignere og forretningsutviklere
 • Selskaper eller grupper som kan stille med egne Hackathon-lag

Årets Hackathon har fokus på miljø i regionen, derav tittelen: Miljøhack 2018

I forkant av tirsdag 11. desember 2018, vil påmeldte få presentert våre samarbeidspartnere, som hver enkelt har saker de er opptatt av. Hos noen er det kanskje en utfordring, hos andre nærmer det seg et problem. Dere kan benytte dere av den informasjon dere mottar fra samarbeidspartnerne, og dermed samarbeide med de som har en definert oppgave som bør løses. Eller, dere kan jobbe med deres egen idé

For å kunne gjennomføre vårt Hackathon, får dere tilgang til følgende

 • Flere hundre datasett via Smartbyen Stavanger
 • Lorawan via Lyse
 • Flere typer sensorteknologi  
 • Et kompetansenettverk som tenker de samme baner som dere
 • Prototypeverkstedet hos Creator Makerspace AS
 • Prosjektledere og mentorer

Så kan Miljøhack 2018 begynne!

 • Kan det som vi begynner på i dag, bli en løsning for fremtiden?
 • Vil vi kunne skape unike arbeidsplasser basert på teknologi fra vår region?
 • Vil vi kunne løfte ideene videre til å bli en realitet?

Forventningene er høye til dere som deltar i år, og det vil være naturlig å markedsføre vinner og deltagere i media samt vårt nettverk av bedrifter og offentlige institusjoner.

Enkelt program

Tirsdag 11. desember

 • Oppstart kl 11:30
 • Sted: Sandnes Bibliotek. 3 etg.
 • Lunsj serveres
 • Vi introduserer våre samarbeidspartnere og vil få tilbakemeldinger om potensielle utfordringer som kan komme samfunnet til gode.

Onsdag 12. desember

 • Det arbeides med oppgaver og løsninger
 • Deltagere har tilgang til prosjektledere og ressurspersoner som skal bistå ved eventuelle behov for avklaring og veiledning

Torsdag 13. desember

 • Det arbeides med oppgaver og løsninger
 • Deltagere har tilgang til prosjektledere og ressurspersoner som skal bistå ved eventuelle behov for avklaring og veiledning

Fredag 14. desember

 • Frem til kåringen av året vinner, jobbes det med oppgaver og løsninger
 • Deltagere har tilgang til prosjektledere og ressurspersoner som skal bistå ved eventuelle behov for avklaring og veiledning
 • Sen lunsj serveres kl 14:00
 • Kl 15:00 er det utnevnelse av vinner og premiering.

Klikk her for påmelding