Loading Events
  • This event has passed.

Påmelding: https://creator.ticketco.events/no/nb/e/workshop_industriell_bruk_av_arvrteknologi

Hvor: Creator Makerspace, Lagerveien 9, 4033 Stavanger
Når: Kl 10 – 14
Vet du hvordan augmented reality og virtual reality kan bidra til å effektivisere og øke bedrifters konkurransekraft? Er du i stand til å vurdere hvordan benytte AR og VR teknologier som et verktøy? Er din bedrift klar for et teknologisk sjumilssteg?

Creator arrangerer workshop om AR og VR-teknologi i samarbeid med Mechatronic Innovation Lab og Bouvet. Vi begynner med en generell introduksjon av ulike mixed reality teknologier og går gjennom en teoretisk del og en praktisk del. Deltakerne får innsikt i de nyeste teknologier som Microsoft Hololens, Google glass, HTC Vive, Daqri og Oculus Rift samt deres forskjeller og mulige bruksområder. Hololens vil brukes i den praktiske delen.

Workshop og kurs med MIL etterfølges av Matt Groom fra Bouvet, som viser deres Connected Technician for Hololens. Dette er en digitaliseringsløsning som støtter teknikere i felt, og inkluderer en yrkesgruppe som tidligere ikke har fått ta del i digitaliseringen. Connected Technician er en komplett løsning som støtter både videosamtale med ekspert, tilgang på dokumentasjon og eventuelle arbeidsdokumenter. I tillegg har de en komplett portalløsning for tilgang til arbeidslogg etter utførte oppdrag.

Etter gjennomføring vil deltaker være bedre i stand til å se nytteverdi av AR&VR-teknologier, deres forskjeller og videre vurdere hvordan teknologien kan benyttes som et verktøy og effektiviseringstiltak i egen virksomhet.

Kurset fra MIL gjennomføres på norsk, presentasjonen til Bouvet gjøres på engelsk. Lunsj og kaffe serveres underveis. 

Dersom din bedrift ønsker fakturering istedenfor direkte betaling er vi behjelpelige med dette. Ta kontakt med oss på contact@creator.no. 

Om Creator Makerspace
Creator Makerspace er en non-profit bedrift som siden 2015 har vært en sterk kompetansemøteplass og innovasjonshub med over 500 ressurspersoner i miljøet. Målsetningen er å videreutvikle vår posisjon som regionens prototypeverksted. Creator er stedet for kompetanseutvikling og nyskaping og inspirerer tusenvis av besøkende årlig. Vårt samarbeid med det offentlige stimulerer og skaper en kultur for innovasjon i næringslivet. Vi har skapt en regional møteplass på tvers av teknologiområder, og har hjulpet næringsliv og FoU med kunnskap, kompetanse og løsningsutvikling.

Om Mechantronic Innovation Lab
Fra nybygget senter i Grimstad er MIL AS et verdensledende senter for innovasjon, pilotering og teknologi-kvalifisering innen mekatronikk og andre nærliggende fagområder. Her tilbys tilgang til teknologier, kompetanse, forbindelse mellom industri, akademia og eksterne partnere fra et brett teknologisk nettverk.