Loading Events
  • This event has passed.

Krister Mangersnes fra Håmsø Patentbyrå kommer for å å snakke om immaterielle rettigheter generelt og spesielt om patent.

– Hva er immaterielle rettigheter?
– Hva er et patent?
– Hva kan patenteres?
– Hvordan går man frem hvis man vil søke om patent?
– Når bør man søke patent
– Når bør man ikke søke patent
– Hva koster det?
– Hva er det verdt?
– Hvordan kan et patent benyttes til å skap kapitalstrøm i en bedrift.

Det vil også bli tid til å snakke om publiserte patenter og patentsøknader som kilde til kunnskap og inspirasjon i en oppstartsfase. Det blir lagt vekt på hva oppstartsselskaper kan gjøre selv, og hvordan de kan navigere rundt i offentlig tilgjengelig patentdatabaser for å se hva andre har gjort innenfor samme fagfelt.