Medlemsregistrering

Som medlem har man tilgang til fasilitetene 24 timer i døgnet. Bruk av maskiner, verktøy og utstyr er gratis og inkludert i medlemskapet, dersom ikke annet er angitt på maskinen/verktøyet. For 3D-printing inkluderer dette filament innen rimelighetens grenser.

Ved å sende inn skjemaet under registrerer du et nytt medlemskap. Du vil motta en mail som gir instrukser om adgangssystemet, invitasjon til kommunikasjonskanalen vår og en kort introduksjon til Creator. Medlemsavgiften blir sendt som faktura til den e-postadressen du oppgir i innmeldingen.

Innbetalt medlemskontingent blir ikke refundert. Medlemskapet løper inntil skriftlig oppsigelse. Medlemskapet kan avsluttes med 1 -en- måneds oppsigelsestid, og utestående medlemskontingent skal gjøres opp.

Medlem, betaling hver måned (450 kr)Medlem, betaling hvert kvartal (1350 kr)Student, betaling hver måned (300)Støttemedlem, betaling hvert halvår (600 kr)Bedriftsmedlemskap, månedlig (750 kr eks mva.)

Les bruksvilkårene.